Sansui AU-G50X

AU-G50X 1984-1986
Power output: 60 watts per channel into 8Ω, MM & MC phono inputs. 440 watts nätdel.

Denna förstärkares svagaste del är dess balanskontroll. Det som oftast händer är att man tappar signalen i högtalarna och så småningom fungerar det knappt alls. Balanskontrollen är en specialkonstruktion som till slut slutar fungera, och att hitta en ersättare är väldigt svårt. Lösningen för mig var att koppla förbi balanskontrollen på denna maskin och kan säga att jag saknar inte funktionen.