Susato whistles

Från vänster:
C, Eb, F och D
Använda, men i gott och spelbart skick

C…….200:-
Eb…..700:-
F…….700:-
D……200:-
Alla…1200:-